Te veel regels

14 april 2021 Er schijnt iets te bewegen in Nederland! De nationale coördinator terrorismebestrijding constateert dat er een trendbreuk is met het verleden. De verzetsacties uit de bevolking worden feller. Dit wordt aangewakkerd door het maatschappelijk ongenoegen dat aan het