This post is also available in: Nederlands (Dutch)

12 november 2020

De houding van de Raad van Beheer betreffende de Kortsnuitrassen, een evaluatie.

In mei 2020 heeft de Raad van Beheer besloten geen stambomen meer uit te schrijven aan brachycefale honden die niet voldoen aan de handhavingscriteria opgesteld door Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Handhavingscriteria die de CFR (verhouding snuitlengte schedellengte) als fokuitsluitend criterium gebruiken. Hierdoor worden in eerste instantie 12 (CFR < 0,3) en in tweede instantie (CFR < 0,5) globaal zo’n 30 rassen getroffen door een fokverbod. En dit terwijl de grenzen voor import van een kortsnuit puppy door de EU regels wagenwijd open dienen te blijven. 

Gezien dat wetenschappelijk door Jane Ladlow en de BOAS groep te Cambridge luid en duidelijk is gesteld en aangetoond dat de CFR slechts in één ras een ondergeschikte betekenis heeft. En dat terwijl in de andere twee rassen die zijn onderzocht deze geen enkele betekenis meer heeft, kunnen we voorzichtig constateren dat de lengte van de snuit zelf er eigenlijk niet toe doet. Dit zoals de schrijfster van de Handhavingscriteria in antwoord op vragen van de handhavers van de NVWA zelf al toe geeft.

Waarom dan toch de CFR als fokuitsluitend criterium?

Als men bovenstaande in ogenschouw neemt zou het mogelijk kunnen zijn dat de enige reden om de CFR als criterium te introduceren is, dat dit een uiterlijk kenmerk van de Brachycefale rashond is. Omdat in een aantal brachycefale rassen erfelijke problemen zijn aangetoond heeft de minister alle, ja alle kortsnuit rassen het fokken zeer moeilijk maar eigenlijk onmogelijk gemaakt.  En in navolging van de actiegroep Dier&Recht besloten de schrijvers van de handhavingscriteria de rashond in te ruilen voor de kruising.  Dit blijkt tevens uit de opmerking in een brief van de Minister aan de Raad van Beheer dat voor het fokken met kortsnuiten voorlopig een uitzondering wordt gemaakt als één van beide ouderhonden een CFR heeft die groter is dan 0,3.  Om de gezondheid van de rashond te verbeteren staat zij kruisingen toe?  Echter zij benoemt geen rassen maar dwingt alle rassen, gezond of niet, met een goede genetische diversiteit binnen het ras of niet, te kruisen. Een roekeloze actie waarvan het onduidelijk is wat de gevolgen zijn.

De bedenkelijke rol van de Raad van Beheer

De Raad van Beheer speelt in dit drama een bedenkelijke rol. Immers zij gaan mee in de ‘kruisingsdrang’ van de minister met het stoppen van de uitgifte van Stambomen van puppy’s uit deze rassen.  Zij zien dit als hun taak en trekken deze verantwoordelijkheid naar zich toe ondanks dat ze naar buiten toe stellen dat het stamboomuitgifteverbod vanuit het ministerie komt. Is dit om de FCI alsnog om de tuin te leiden?  En dit terwijl de minister hierin geen zeggenschap heeft zoals de opsteller van de Handhavingscriteria aan de handhavers van de NVWA mededeelt.

Na een fel bezwaarschrift vanuit de kortsnuitrasverenigingen eind juni ging de Raad van Beheer in gesprek met de betroffen rasverenigingen om zogezegd de CFR uit te ruilen voor de BOAS test van Jane Ladlow. Dit overleg liep na een tumultueuze tijd uit op een debacle. Immers het bestuursbureau van de Raad van Beheer met haar directeur, jurist en dierenarts deden wederom pogingen alsnog de snuitverlenging en daarmee de kruisingen in het fokprogramma verwerkt te krijgen en dit naast allerlei andere testen die het fokken met kortsnuitrassen al zo goed als onmogelijk maakten.  Dit in tegenstelling tot wat de Raad van Beheer aan de buitenwereld zegt en door het tekenen van intensieverklaringen voor de BOAS test (géén intentieovereenkomst en dus niet bindend) het op doet lijken.  Immers de raad werkt in feite naar kruisingen toe en heeft gelijktijdig het reglement aangepast zodat het aankeuren van stamboomloze honden goedgekeurd kan worden en na enkele generaties weer stambomen kunnen krijgen.  Ook kijken we terug op een mislukte poging de keurmeesters de kortsnuiten te laten keuren op langere snuitlengtes. Alles wijst in dezelfde richting. Kortom een opgelegde weg waarbij het zich laat aanzien op Trumpiaanse wijze de macht over de keurmeesters en fokkers naar het bestuursbureau van de raad van beheer wordt toegetrokken en dat onder gedreig met het tuchtcollege dat naar het zich laat aanzien tot een verlengstuk is verworden van het bestuursbureau.  

Het is triest te moeten constateren dat een Kennelclub die aan de wieg heeft gestaan van de FCI , zoals zij dat iedere keer weer zo trots memoreren, nu de rashond -als eerste Kennel Club in de wereld- een dolk in de rug steekt door de rashond in te willen ruilen voor kruisingen.  Nu voorlopig dan nog alleen voor 30 kortsnuitrassen maar binnenkort uiteraard voor ieder ras met problemen die Dier&Recht opdient. De kruising is de ‘goedkope’ Nederlands oplossing waarbij de raad van beheer en de Universiteit van Utrecht geen vinger uit hoeven te steken. Immers er wordt gestuurd op wilde kruisingen.  Er is immers geen enkel overtuigend, degelijk en/of doordacht programma voor opgezet door de Raad van Beheer. Vraag is dan ook welke toekomst deze twee instituten voor ogen hebben voor de (ras?)honden?

Internationale reactie.

Deze houding van de Raad van Beheer roept internationaal dan ook veel vragen op als gebleken is uit de reacties van Ras Clubs en Kennel clubs van over de gehele wereld naar aanleiding van een brief van de voorzitter van de FCI aan alle Kennel en Ras Clubs wereldwijd.  De FCI voorzitter reageerde op het  weigeren van stamboomuitgifte bij de kortsnuiten.  78 Ras Clubs en 15 Kennel Clubs hebben gereageerd waarvan alle brieven in ons bezit zijn. Na een korte analyse en inventarisatie zien we het volgende beeld ontstaan:

  1. Ook in de rest van de wereld wordt de CFR als gezondheidscriterium in twijfel getrokken en de Nederlanders geadviseerd naar de publicaties van het BOAS team van Cambridge te kijken. BOAS is immers een complexe ziekte.
  2. Veel clubs zijn erg boos over de ‘kruisingsweg’ die met name door de Raad van Beheer is ingeslagen. Immers zij worden geacht de hoeders van de rashond te zijn terwijl nu het tegenovergestelde blijkt.  Men acht deze houding van de Raad van Beheer onbegrijpelijk. Sommige landen zijn erg boos, zo boos dat ze de stambomen van kortsnuiten afkomstig van Nederlandse puppy’s zeggen niet meer te kunnen accepteren. Hieronder vinden we landen als Nieuw Zeeland, Zuid Afrika, Litouwen, Slovenië, Australië en bovenal op zeer resolute wijze Rusland. Op dit moment een van de landen met de grootste en een snelst groeiende rashondenpopulatie.
  3. Vele Ras Clubs en Kennel Clubs zijn van mening dat de Raad van Beheer in strijd handelt met de FCI regels betreffende stamboominschrijvingen van rashonden.  

Edwin Meyer Viol

Stichting Ras en Recht

De houding van de Raad van Beheer betreffende de Kortsnuitrassen, een evaluatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.