This post is also available in: Nederlands (Dutch)

De linkse/religieuze partijen als Partij van de Dieren en de Christen Unie pakken zich binnen LNV samen in hun activistische houding. Een houdverbod wordt onderzocht.

Het gehele kortsnuitfokverbod in Nederland is gebaseerd op de CFR (snuitlengte/schedellengte) terwijl dit wetenschappelijk al lang een gepasseerd station is zoals uit het 400 pagina’s tellende encyclopedische werk van Packer en O’Neill in 2021 al duidelijk is gebleken. Hiervoor wordt verwezen naar ons artikel “Het failliet van de CFR”. Immers in de wetenschappelijke wereld wordt niet meer verwezen naar de CFR maar wordt er per ras gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De CFR als meetlat voor de ernst van BOAS is een Nederlandse wetenschappelijke HOAX.

In Nederland wordt naar goed binnenlands gebruik, zoals bij de toeslagenaffaire is gebleken, eenvoudig en bovenal goedkoop geprofileerd. Het is goedkoop profileren op de CFR en het daarop uitvaardigen van een fokverbod. Straks wordt misschien ook het houdverbod gebaseerd op het gefalsificereerd weergeven van de conclusies van wetenschappelijk werk van Liu en Ladlow en andere toonaangevende wetenschappers.

We weten eigenlijk het echte doel van LNV en Diergeneeskunde van Utrecht wel. Dat valt immers ook uit de WOB gegevens te achterhalen. Het probleem is volgens Utrecht juist de raszuivere rashond zelf. En dat terwijl de fokkers en Raad van Beheer nog lijken te denken dat dit juist de oplossing is.

De slinkende genetische diversiteit binnen de rassen en onzorgvuldig extreem op uiterlijk fokken veroorzaken diverse aandoeningen, aldus Utrecht. Met name binnen de drie bekende kortsnuitrassen die tot vervelens toe als voorbeeld worden gebruikt zijn die extreem zichtbaar en meetbaar geworden. De problemen worden verder over 27 andere brachycefale rassen geëxtrapoleerd en door het CFR < 0.5 criterium worden ook nog eens honden uit 18 mesocefale rassen meegesleept.

Eigenlijk heeft de Raad van Beheer met het mislukte Fairfok programma hier de aanleiding toe gegeven. Met de grootste angst -de aantasting van de raszuiverheid- ook bij rassen die er extreme gezondheidsproblemen van hebben- heeft het de toorn van de activisten en later de politiek over zich afgeroepen.

Vraag die we ons moeten stellen is of we er van uit moeten gaan dat alle raszuivere honden aan de beurt komen of dat er nog enigszins gekeken wordt naar het ras . Zullen alle rassen via de salamipolitiek moeten verdwijnen. Wordt dit een onomkeerbaar proces?

De oplossing?

Een ‘oplossing’ wordt misschien wel aangedragen door de activisten zelf die de wolf zo verheerlijken en voortdurend als voorbeeld stellen voor de rashond. En dat ondanks de hoge mate van inteelt in de populatie. Maar wat is de wolf -die Nederland begint te bevolken- eigenlijk anders dan een rashond? En heeft in het verleden de wolf niet al bewezen best te willen domesticeren?

Langzaam kruipen ze onze tuinen en de bewoonde wereld binnen en stellen ze zich mensvriendelijker op. Dat misschien straks wel in ruil voor eten en onderdak? We kunnen wachten op de eerste foto in de krant waarbij een wolf uit de hand van de mens eet. Dat alle bang makende sprookjes over de boze en onbetrouwbare wolf ten spijt.

Misschien moeten we nu niet 30.000 jaar wachten met de her-domesticatie van de wolf en zal de eerste fokker snel opstaan die wolven domesticeert en deze wonderbaarlijke voorganger van de rashond -zelf ook eigenlijk een ruwe vorm van de rashond- weer het huis in haalt en fokt en misschien wel kruist met rashonden om het bruikbare karakter er weer in te krijgen.

We moeten dan wel opletten want zoals Darwin in de 19 eeuw heeft ontdekt, is een van de eerste gevolgen van domesticatie dat de snuit korter wordt. We moeten de waarschuwing van Winston Churchill wel serieus nemen. “Wie niet leert van de geschiedenis is gedoemd haar over te doen”.

27 januari 2023

De Nederlandse politiek is de activisten links en rechts gepasseerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.