This post is also available in: Nederlands (Dutch)

Beste mensen

Om de komende tijd aan de slag te kunnen met bezwaren en juridische stappen tegen de nieuwe wetgeving betreffende kortsnuiten en met name het criterium CFR is de stichting Ras en Recht mede afhankelijk van donaties. Donaties voor juridisch advies en eventuele procedures. Voor de donaties is een bankrekening beschikbaar onder het volgende nummer:

NL42 INGB 0009 5174 86

ten name van Stichting Ras en Recht.

of maak gebruik van de Doneerknop

De donaties zullen slechts ingezet worden voor de kosten van de oprichting van de stichting, de juridische bijstand en procedures alsook bijeenkomsten hieromtrent en de kosten die dat met zich mee brengt. Er zal dus geen stuiver in de zakken verdwijnen van bestuursleden.

Afhankelijk van de hoogte van de donaties kunnen boetes ook hiervan betaald worden zo lang de procedures lopen. Let wel dat het hierbij in eerste instantie gaat om het CFR criterium. Ook andere onredelijke criteria zullen we echter aan de kaak stellen. Ook zullen we daarna -indien opportuun- het weigeren van inschrijvingen van rashonden door de Raad van Beheer aan de kaak stellen.

Uiteraard zal aan het einde van ieder boekjaar een financiële verantwoording volgen.

Met vriendelijke groet

Edwin Meyer Viol

Steun voor de rechtszaak tegen de handhavingscriteria

Leave a Reply

Your email address will not be published.