This post is also available in: Nederlands (Dutch)

27 november 2020

Op de avond van 26 november is op de Facebook groep Ras en Recht een brief geplaatst dd 1 september 2020 van Rene Eckhart aan Ronnie Doedijns, de CEO van de Raad van Beheer en de redactie van ‘de rashond’. Niks bijzonders zou je denken echter de brief blijkt een ongenuanceerde ‘haatmail’ te zijn betreffende de kortsnuitrassen.

Opmerkelijk is dat kort na deze ‘haatmail’ dhr Eckhart uitgenodigd wordt zich kandidaat te stellen voor het bestuur van de Raad van Beheer waar hij nu prijkt op de kandidatenlijst. En dat zonder de noodzakelijke steun van de rasverenigingen die vereist is volgens artikel 12 lid 10 van de statuten.

Onder persoonlijke bedreigingen van dhr. Eckhart heeft de plaatser van de brief deze van de webpagina afgehaald.

Echter dhr. Eckhart blijkt van een andere generatie want anders zou hij weten dat iets wat eenmaal geplaatst is op het wereldwijde web er nooit, nooit meer vanaf komt. De brief is dus ook inmiddels ons bezit.

Enkele punten uit zijn brief:

1 – In zijn brief karakteriseert hij zichzelf als ‘buitenstaander’ hetgeen ook blijkt uit zijn ongenuanceerde standpunt betreffende de brachycefale rassen. Hij geeft blijk niet op de hoogte te zijn dat er een grote variatie is in (kortsnuit)rassen en hun problemen. Dat heeft zelfs de Raad van Beheer zonder succes aan het ministerie duidelijk proberen te maken en heeft de Raad van Beheer schriftelijk van de Britse BOAS onderzoekers mogen vernemen. Vraag is of iemand die zo ongenuanceerd te keer gaat en kortsnuiten als ‘gedrochten’ weg zet in het bestuur thuis hoort.

2 – Dat rashondenfokkers het boetekleed aan moeten trekken , zoals hij in zijn brief schrijft en lering moeten trekken uit het verleden heeft echter geen zin meer. Immers het fokken van deze rashonden is verboden hetgeen hij niet schijnt te weten. Ook hier dienen we te melden dat alles iets genuanceerder ligt. Immers dhr. Eckhart maakt geen onderscheid tussen ‘honden’ en ‘rashonden’. Overigens zijn er brachycefale rassen die meer testen dan welke rashond dan ook. Dus dat zij zich lering moeten trekken hebben een aantal rasverenigingen al lang gedaan. Ook staat bij de meeste kortsnuitfokkers gezondheid hoog in het vaandel echter dragen zij ook de last mee van de explosieve groei van bepaalde rassen die op slechte wijze meerendeels door broodfokkers is ingevuld.

Ook zoals blijkt, is hij tevens niet op de hoogte van het feit dat er rassen zijn die niet of niet significant last hebben van ziektes die aan brachycefalie worden toegeschreven.

3 – Met de opmerking ‘U wordt niet belemmert in het fokken er worden slechts andere eisen gesteld die de gezondheid van uw geliefde dieren ten goede komt’ is hij misschien meer op zijn plaats voor een bestuurslidmaatschap van Dogsconnect. Daar delen zij immers zijn mening. Echter het ‘geliefde dier’ is wel een rashond die het fokken onmogelijk wordt gemaakt, gezond of ongezond, ras of hond het doet er niet meer toe. Als hij brachycefaal is geldt er een fokverbod. En zoals hij als jachthondenliefhebber zou moeten weten is het karakter van de hond bepalend. Bij het ongestructureerde kruisen van rassen gaat dit verloren en wordt de ‘hond’ misschien niet meer zo geliefd.

4 – ‘met andere woorden wees verstandig en trek uw keutel in en ga met elkaar gezonde ‘honden’ fokken’ Ook met deze opmerking diskwalificeert hij zich als bestuurslid voor een rashondenvereniging. Immers de complexiteit van het fokken van gezonde rashonden ligt iets hoger. Iets waar men zich in Groot Brittannië wel terdege bewust van is maar niet in Nederland dat met haar repressief beleid beslist een keer op de deur gaat kloppen bij de fokkers van jachthonden als het jagen al niet eerder door actiegroepen via de minister wordt verboden.

Ras en Recht

Edwin Meyer Viol

kandidaat voor het bestuur Raad van Beheer blijkt fallikant tegen de kortsnuiten te zijn en kan geen onderscheid maken tussen ‘hond’ en ‘rashond’

Leave a Reply

Your email address will not be published.