This post is also available in: English (Engels)

De Raad van Beheer handelt in strijd met de Regels van de FCI

Het besluit van de Raad van Beheer om per 18 mei 2020 geen stambomen af te geven is ons inziens in strijd met de regelgeving van de FCI, de overkoepelende organisatie van de kennelclubs van over heel de wereld. Wij zullen proberen duidelijk te maken waarom wij dit denken.

Hoe zijn we hier gekomen?

In Nederland heeft de overheid door de Faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht handhavingscriteria op laten stellen om het fokken met brachycefale honden te verbieden. De honden worden afgekeurd op hun relatieve neuslengte de CFR. De CFR geeft kort gezegd de verhouding weer tussen de neuslengte en de schedellengte. Is deze onder de 0,3 dan mag er niet mee gefokt worden. De Universiteit van Utrecht gaat er namelijk van uit dat er een causaal verband is tussen de snuitlengte en BOAS, de ziekte die gaat over ademhalingsproblemen die voor komen bij honden met een korte snuit.  

Hoe de directeur van de Raad van Beheer de FCI probeert om de tuin te leiden door te vermelden dat er wel gefokt mag worden met Brachycefale honden met een CFR>0,3 en de generalistische uitgangsprincipes van de wet ontkent kan niet wegnemen dat ze toch publiek maakt welke 12 rassen het betreft. Kortom hiermee erkennen ze mee te gaan in de generalistische en discriminerende uitgangspunten van de handhavingscriteria van de minister die de integriteit van iedere hond op zich zelf ontkent. De FCI doet dat niet hetgeen zou moeten leiden tot een onderlinge confrontatie tussen de Raad van Beheer en de FCI.

De rijksoverheid verbied de afgifte van stambomen niet.

Een stamboom is een afstammingsbewijs die de Raad van Beheer dient af te geven volgens haar contractuele verplichting jegens zowel fokkers als de FCI.  Dat het bij wet niet verboden is dit afstammingsbewijs, de stamboom, af te geven wordt door de Raad bevestigd door de uitgifte van een ander, een aangepast afstammingsbewijs waarop duidelijk staat dat het geen stamboom is. De raad van beheer gaat hiermee verder dan de overheid. Dit stamboomverbod voor brachycefale honden is ingevoerd zonder overleg met haar leden,  de rasverenigingen die het betreft,  alsook de FCI. Deze misstap kan de Raad van Beheer duur komen te staan. 

De  Raad van Beheer is in een behoorlijk spagaat gepositioneerd. Mede door haar positie tussen andere leden van Fairdog (een groep die het weer eens probeert gezonde en verantwoord honden op de markt te brengen) waaronder de actiegroep ‘Dier en Recht’ is er een onmogelijke positie ontstaan.  Dit vermoeden wordt gesterkt door de nog steeds voortdurende aanvallen van de actiegroep ‘Dier en Recht’ om stambomen te weigeren aan kortsnuiten. Het is ‘Dier en Recht’ bekend dat stambomen de achilleshiel zijn van de stamboomfokkers en dus hebben zij zich tot doel gesteld dit bastion te slechten. En zoals een kruising-fokker het geheel correct uitdrukte ‘de Raad van Beheer is een oceaanstomer in de Amsterdamse gracht geworden’.  Hun bewegingsvrijheid wordt aan alle kanten belemmerd. Het voortdurende schipperen maakt het dat ze in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd zijn.

The devil is in the detail. 

We kunnen niet ontkennen dat de Raad van Beheer stambomen moet bijhouden van honden die voldoen aan de rassen die erkend zijn door de FCI. (zie artikel 20.13 van de Statuten en artikel 20.1 van het Standing Order). Er is slechts één uitzondering mogelijk en dat is als de hond lijdt aan erfelijke aandoeningen (zie artikel 20.5 van de standing order) . Echter door het weigeren van stambomen aan rassen in plaats van aan honden kan de Raad geen gebruik maken van deze ontheffingsregel want zij kunnen niet aantonen dat de hond voldoet aan dit criterium voor uitsluiting.  Het levensgrote gevaar voor de FCI is dat als de Raad van Beheer met deze ontheffingsregel weg komt de FCI impliciet de handhavingscriteria van de minister erkent en alle, ja alle brachycefale rassen daarmee zelf in de ban doen. Een consequentie die in de rest van de wereld,  ons inziens,  niet met open armen ontvangen zal worden. Dit lijkt me een ondenkbare situatie en ook niet de intentie van deze ontheffingsmogelijkheid.

Kortom als de Raad van Beheer geen stambomen van de brachycefale rassen meer inschrijft dan handelt zij in strijd met artikel 20.13 van de statuten en 20.1 van de Standing orders en/of erkent zij niet alle rassen van de FCI hetgeen ook in strijd is met de Statuten. Hierdoor voldoet de Raad van Beheer niet meer aan de voorwaarde om lid te mogen zijn van de FCI.

En dan nog een akelig misverstand:

Het punt dat de Raad van Beheer in een van haar publicaties stelt dat ze teleurgesteld is dat de minister de import van de kortsnuitige rassen niet verbiedt schiet de FCI voorzitter in het verkeerde keelgat. 

‘The Dutch kennelclub regrets that the minister does not implement the necessary additional regulations for example on the import  of short muzzled dogs’  schrijft de Raad van Beheer.

Het ironische is dat de halve waarheden die de directeur van de Raad van Beheer aan de FCI verstrekt zich nu keert tegen hun zelf. Immers de Raad van Beheer denkt bij deze opmerking waarschijnlijk aan alle broodfokkershonden en look-a-likes die de grens nu nog vrij mogen passeren terwijl de FCI voorzitter denkt aan de kort-snuitige rashonden. Beiden hebben gelijk want een importverbod zou beide categorieën raken. Een gesprek tussen de twee organisaties gaat echt noodzakelijk zijn.

Een Quote van de voorzitter van de FCI Tamás Jakkel:

 “accepting the national legislation is one thing but calling for more, needs a serious discussion with our member”

Het komende gesprek tussen de FCI en de Raad van Beheer

Het gesprek zou nu dus al twee agendapunten kunnen hebben. We hopen op een constructief en openhartig gesprek tussen beide partijen echter het lijkt me toch echt dat de Raad van Beheer haar voornemen om per 18 mei stambomen te weigeren toch even on hold moet zetten tot na het gesprek.

Het pontificaal in gaan tegen de contractuele verplichtingen die de Raad van Beheer met de FCI heeft  lijkt me toch echt iets wat niet alleen door het bestuur van de Raad van Beheer besloten kan worden maar iets waar een algemene ledenvergadering voor nodig is. Immers het gaat nu niet meer alleen over Nederland maar het heeft consequenties voor alle landen en kennelclubs die bij de FCI aangesloten zijn.

Edwin Meyer Viol

Stichting Ras en Recht

In de statuten van de FCI  staat:

‘20.13. The pedigrees issued by a Member or a Contract Partner must be accepted by all the Members and Contract Partners as “documents proving that the pups are born of pedigree parents from the same breed’.

In de standing orders van de FCI staat:

Article 20 – Studbooks

20.1. Every Member and Contract Partner must keep a studbook for all the breeds recognised on a definitive basis by the FCI

20.5. Any Member or Contract Partner can refuse to (re)-register in its studbook, or alternatively can (re-)register with a “limited registration: not to be used for breeding”, a DOG suffering from hereditary defects or featuring defects which go against the Article 3 of the Statutes or a dog which does not comply with the rules of selection defined by the Member or Contract Partner in question.

De Raad van Beheer handelt in strijd met de Regels van de FCI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.