This post is also available in: English (Engels)

Persbericht 26 mei 2022

De Spaanse FCI kennel club (RSCE) heeft een boete gekregen van  € 142.996 voor het herhaaldelijk overtreden van de antikartelwetten, landelijk én Europees. De Spaanse autoriteiten hadden een klacht gekregen betreffende concurrentiebeperkende praktijken van de Real Club Espanol de Perro Aleman Pastor en een drietal andere verenigingen die zich hierbij hadden aangesloten.

De veroordeling op basis van deze Europese wetten hebben we ook al vorig jaar in Duitsland (Düsseldorf) kunnen waarnemen. In een verklaring van de  van de FCI en de Duitse KennelClub (DHV) werd de invloed van deze uitspraak beperkt tot de Duitse Herdersvereniging (SV) en de Wereld Herdersvereniging (WUSV) beiden gevestigd in Duitsland.

Het blijkt dus niet zo beperkt te zijn als beweerd werd. Het vonnis in Düsseldorf was ook gebaseerd op artikel 101 en 102 van de antikartelwet.  Bij de Spaanse uitspraak werd een waslijst aan klachten gekoppeld aan de veroordeling. Ook hier werd gerefereerd naar de Europese antikartelwetgeving artikel 102. De lijst van klachten betrof:

  • Misbruik van de machtspositie door het opleggen van beperkingen aan hondeneigenaren en verenigingen om toegang te krijgen tot de internationale markt. Dit door geen exportstambomen uit te reiken aan niet-FCI stamboomhonden.
  • De Spaanse Kennelclub heeft haar machtspositie misbruikt om andere organisaties de toegang tot verschillende markten te belemmeren.
  • FCI kennel club legde boetes op aan keurmeesters als zij deelnemen aan hondenshows van niet-FCI verenigingen.  Dit is strijd met de antikartelwet
  • De Spaanse FCI kennelclub eist dat rashonden die zich bij de FCI stamboeken inschrijven zich bij andere stamboeken uitschrijven. Dit is niet toegestaan volgens de Antikartelwet.
  • Discriminatie in vergoedingen en het wissen van de geschiedenis en de staat van dienst van de hond bij inschrijving bij de RSCE.
  • Het opzetten en gebruiken van een organisatiestructuur van samenwerkende leden en clubs door exclusiviteit en non concurrentiebedingingen te laten ondertekenen.

Dit is alles strijdig met de Europese antikartelwetten art.101 en 102.

FCI Stamboomhonden, Kennel Clubs en de FCI zelf vallen onder de antikartelwetten vanwege het feit dat de honden een economische waarde vertegenwoordigen en de waarde van de honden verhoogd wordt als ze een FCI stamboom hebben. Prijzen op shows verhogen de waarde van deze rashonden.

De Spaanse Justitie eiste al dat stambomen van niet FCI Kennel Clubs door de Spaanse Kennel-Club werden erkend op gelijkwaardige wijze als zij aan dezelfde eisen voldeden als de FCI stambomen en de vrije uitwisselingen de van Keurmeesters. Hier werd dus nog steeds niet aan voldaan, vandaar de boete,

Dit is nu al het tweede land waar de Europese regelgeving werd bevestigd door een nationale rechter.

Ook hebben ons berichten bereikt dat in een ander land ook al weer een rechtszaak loopt in het kader van de anti-kartelwet.

Vraag is hoe lang het duurt voordat de Europese Commissaris Mededinging definitief alle 27 landen van de Europese Unie de nakoming van de antikartelregels (art 101 en 102) gaat opleggen.

Stichting Ras en Recht 

SRR/Foundation for Pedigreedogs

Edwin Meyer Viol

Spaanse Kennel Club krijgt boete wegens overtreden Europese antikartelwet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.