This post is also available in: English (Engels)

18 september 2021

In de convenanten staan een aantal artikelen die ons inziens toch vragen om wat verduidelijking. Echter één artikel steekt er met kop en schouders boven uit waarbij wij ons niet kunnen onthouden om de nodige bedenkingen te uiten.In artikel 7.7 van de convenanten staat:

‘De partijen, Raad van Beheer en Rasvereniging zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit convenant indien blijkt dat het leidt tot het opleggen van sancties aan individuele fokkers door overtreding van het artikel 3.4 Besluit Houders van dieren.’

Door welke advocaat is dit artikel bekeken en welk advies is hier uitgerold? Is dit juridisch advies aan alle bestuurders van zowel rasverenigingen als Raad van Beheer gestuurd?

Dierenartsen krijgen op dit moment veelvuldig aanschrijvingen dat ze boetes gaan ontvangen als ze meewerken aan het fokken van brachycefale rassen. Waarom zou de NVWA de Raad van Beheer en de rasverenigingen niet aanschrijven voor het meewerken en zelfs aanzetten tot fokken van brachycefale rassen op basis van deze convenanten?

ZO LANG DE HANDHAVINGSCRITERIA VAN TOEPASSING ZIJN ZAL DE NVWA VOET BIJ STUK HOUDEN EN BOETES UIT DELEN AAN ZOWEL DE FOKKERS ALS MOGELIJK OOK AAN DE BESTUURDERS VAN RASVERENIGINGEN ÉN RAAD VAN BEHEER.

In principe werken bestuurders van zowel van de Raad van Beheer als de rasverenigingen mee aan het aanzetten van fokkers tot het overtreden van de wet. In principe zou het dus mogelijk…, zelfs waarschijnlijk zijn dat bestuurders van rasverenigingen zelf ook boetes opgelegd krijgen. Boetes die door geen enkele bestuursaansprakelijkheidsverzekering gedekt worden omdat ze de wet overtreden.

Kortom welke bestuurder kan dit convenant tekenen?

In het artikel 7.7 staat in principe dat de consequenties (ook de boetes opgelegd aan de bestuurders van RvB en rasvereniging) van dit convenant door de fokkers gedragen moet worden. Kortom zij krijgen alle boetes -ook die van de bestuurders- te betalen (die van de bestuurders via de tuchtraad misschien?).

Welke jurist heeft hierover gekeken en zijn advies uitgebracht?

En wie gaat die boetes betalen? De rasvereniging of de Raad van Beheer? Dat denk ik niet omdat de bestuurders zelf hoofdelijk aansprakelijk zijn voor hun daden.

Een proefproces voorkomt dat er totale chaos uit breekt na ondertekening van de convenanten zodra de fokkers goed traceerbare nestjes beginnen te fokken en de NVWA zich mogelijk stort op zowel de fokkers als de bestuurders van rasverenigingen en de Raad van Beheer.

Wil men een proefproces uit lokken dan tekent men één convenant voor één ras met één rasvereniging (of twee) en één fokker waarbij men zelf het nestje aan geeft bij de NVWA om vervolgens als de boete is opgelegd naar de rechter te gaan. Let er wel goed op dat de hond totaal gezond is met alle rapporten -inclusief Cambridge- die er bij horen en waarbij de hond alleen op de CFR onvoldoende mag scoren.Pas als het vonnis van dit proefproces bekend is kan men verstandig besluiten nemen betreffende de convenanten zonder onomkeerbare schade te hebben aangericht.

Stichting Ras en Recht

Edwin Meyer Viol

CONVENANTEN VOOR DE BRACHYCEFALE RASSEN, EEN HOOFDPIJNDOSSIER!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.