This post is also available in: English (Engels)

12 september 2021

Goed nieuws is het dat de coronavaccins wel werken bij meeste auto-immuun patiënten. Opmerkelijk aan dit nieuws is niet dat dit gelukkig zo is maar dat enkele maanden geleden nog het tegendeel werd beweerd en er van uitgegaan werd dat honderdduizenden auto-immuun patiënten door de vaccins niet voldoende beschermd waren en een derde vaccin voor deze mensen absoluut noodzakelijk was. Nu blijkt het dus weer wat anders te liggen.

Wat we hieruit kunnen leren is dat geneeskunde géén exacte wetenschap is maar uitgaat van een heleboel aannames en die omzet in hypotheses. Een hypothese is een voorgestelde oplossing voor een onverklaarbaar voorval dat niet past in de huidige aanvaarde wetenschappelijke theorie.

Zo is het ook in de dierengeneeskunde. Het maakt mij dan ook huiverig als wetenschappers met droge ogen durven te beweren dat syringomyelia (SM) veroorzaakt wordt door brachycefalie. Eigenlijk weten we dat veel van dit soort uitspraken slechts gebaseerd zijn op ‘hypothesen’ en er nog geen enkel bewijs is over het verband tussen de twee.  

Dr Mandigers[1] suggereert ‘voorzichtig’ een verband tussen brachycefalie en SM :

“Men kan voorzichtig stellen dat hoe brachycephaler en kleiner de hond hoe groter de kans is dat de aandoening ook bij die rassen voorkomt.”

Echter daarna stelt hij:

‘CM/SM is zonder meer een erfelijke aandoening maar de vererving is complex. Mogelijk spelen wel meer dan 30 verschillende factoren een rol bij het ontstaan van de aandoening. Simpele genetica gaat de fokkerij dan ook niet helpen.’

Hij heeft dus een klein ras ( de CKCS) en een brachycefaal ras gekoppeld aan SM. Dit is slechts een hypothese en op geen enkele wijze bewezen gekoppeld te zijn aan brachycefalie of de grootte van het ras.

Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat bij fokkers het een publiek geheim is dat er een groter dolichocefaal (‘langsnuitig’) ras is met de langste neus in een Scandinavisch land dat te kampen heeft met deze onverklaarbare ziekte SM.  Meer van dit soort constateringen zijn voor handen. Nog sterker is het dat in het onlangs verschenen uitgebreide werk over brachycefalie uit Zwitserland van de hand van M.Geiger et al [2]  er duidelijk  vermeld wordt dat deze wetenschappers juist denken dat SM niet gerelateerd is aan brachycefalie maar aan het ras. Zij stellen:

“SM wordt echter voornamelijk aangetroffen bij een paar rassen die neigen naar brachycefalie, zoals Cavalier King Charles Spaniels, terwijl het niet veel voorkomt bij vele andere brachycefale rassen, wat aangeeft dat deze aandoening eerder geassocieerd zou kunnen worden met ras specifieke factoren.”

Dit onderzoek naar Brachycefalie [2] gaat echter nog verder;

 “Ondanks de oppervlakkige gelijkenis van “brachycephalie” bij dergelijke variëteiten en rassen, blijkt bij nader onderzoek dat “brachycephalie” een verscheidenheid van verschillende schedelmodificaties omvat met waarschijnlijk verschillende genetische en ontwikkelingsgrondslagen en gerelateerd aan specifieke rasgeschiedenissen.”

Kortom ook hier wordt duidelijk beweerd dat men naar het ras dient te kijken en niet alle brachycefale honden over een kam kan scheren. Immers hun geschiedenis is mede bepalend voor de geconstateerde aandoeningen, iets dat nijkam et al (2009) ook heeft beweerd.

Dat wetenschappers met droge ogen durven te beweren dat SM veroorzaakt wordt door brachycefalie terwijl andere wetenschappers deze hypothetische relatie gewoonweg naar de prullenbak verwijzen geeft aan dat de kennis hieromtrent nog absoluut niet rijp is om wetgeving op te baseren of te ondersteunen zoals bijvoorbeeld in de handhavingscriteria.  Het is onjuist dat men denkt fokverboden te moeten baseren of ondersteunen op hypothesen die nog erg ver af staan van enige vorm van bewijs en daarmee meewerkt aan het profileren van brachycefale rassen.

Edwin Meyer Viol

Stichting Ras en Recht


[1] Chiari malformatie (CM) en syringomyelie (SM) bij de Toy Breeds en Cavalier King Charles Spaniël Dr. Paul Mandigers

[2]  Exceptional Changes in Skeletal Anatomy under Domestication: The Case of Brachycephaly 2021 M. Geiger,∗,1 J.J. Schoenebeck,† R.A. Schneider,‡ M.J. Schmidt,§ M.S. Fischer¶ and M.R. Sánchez-Villagra∗

(Dier-)geneeskunde is géén exacte wetenschap!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.