This post is also available in: English (Engels)

29 augustus 2021

Uit het vonnis van het Oberlandesgericht te Düsseldorf waarin het verzoek van de FCI en DHV om de SV (Schäferverein/ Duitse herdershondenvereniging) te verbieden honden uit niet-FCI stamboeken in te schrijven in het FCI stamboek van de SV wordt verworpen. Dit verzoek was door de FCI ingediend bij het Landesgericht Dortmund.

Ondanks dat de FCI graag doet geloven dat het alleen om de Duitse Herdersvereniging gaat is het vonnis in zijn geheel gebaseerd op Europese wetten en regelgeving die gelden voor alle landen van de EU alsook Zwitserland en Noorwegen.

Kortom van iedere nette stamboekvereniging die dezelfde eisen hanteert voor inschrijving in hun stamboek als de FCI (met uitzondering van het ingeschreven staan in een FCI stamboek van beide ouderhonden) moet de FCI accepteren dat deze ook in hun FCI stamboek ingeschreven moeten kunnen worden.

Hiermede wordt het monopolie van de FCI doorbroken. De FCI moet andere stamboeken accepteren en honden uit deze stamboeken inschrijven in het FCI stamboek en gelijk behandelen!

Uit het vonnis van het Oberlandesgericht te Düsseldorf:

Na een mondelinge behandeling heeft de regionale rechtbank het verzoek om een voorlopige maatregel afgewezen. Ter ondersteuning van haar redenering preciseerde het Hof dat de regels van het verenigingsrecht waarop eiseres haar vordering baseert, in strijd is met het kartelrecht. Zij zijn in strijd met artikel 101, lid 1, VWEU en § 1 GWB aangezien zij tot doel hebben de mededinging op de markt van de hondenfokkerij merkbaar te beperken. Het niet opnemen van buiten de FCI gefokte honden in het stamboek van verweerster, ook zelfs al zijn dergelijke honden volgens dezelfde strenge eisen gefokt, zijn nadelig voor de rashondenfokkers buiten de FCI en alle rashondenfokverenigingen die niet bij de FCI zijn aangesloten. De verordeningen in kwestie waren ook niet noodzakelijk voor de goede werking van de eiseres en de FCI en voor de verwezenlijking van het doel om de fokkerij van “functioneel en erfelijk gezonde, raszuivere honden met goed karakter” te waarborgen, aangezien naast het bewijs van de afstamming ook een fokgeschiktheidstest van de individuele hond een voorwaarde is was foktoelating. Bovendien waren de regels ook in strijd met het kartelrecht op grond van artikel 102 VWEU of §§ 19, 20 GWSB. Eiseres (FCI/DHV) heeft een machtspositie op de Duitse markt en maakt daar misbruik van, gezien haar handelswijze van invloed is op de verkoop van fokkers die niet bij FCI zijn aangesloten en de formele verwijzing naar bewijs van drie binnen het FCI gefokte generaties, geen geschikt onderscheidingscriterium is. Bovendien zijn er aanwijzingen dat verweerster (SV) , die een marktaandeel van meer dan 90 % in Duitsland heeft, door het vereiste gedrag van haar kant wordt aangemoedigd om in strijd te handelen met het kartelrecht in de zin van § 21, lid 21, GWB.’

En verderop in het vonnis staat verder:

‘Voormelde verordeningen (opgenomen in de statuten en huishoudelijke reglementen) zijn in strijd met het kartelverbod op grond van S1 GWB, art. 101, lid 1, VWEU, voor zover zij verweerster verbieden niet-VDH/FCI honden in haar stamboek op te nemen; een verbod dat in strijd is met het kartelrecht kan ook niet worden gerechtvaardigd op grond van een verenigingsrechtelijke loyaliteitsplicht.’


Wat lezen we hier uit?


– De artikelen 101 en 102 VWEU zijn artikelen uit de Europese regelgeving en staan boven landelijke wetten en regels en worden dus ook in landelijke rechtspraak gebruikt zoals uit dit vonnis blijkt.

– De vordering van de FCI om te verbieden niet FCI stambomen in te schrijven in FCI stamboeken is afgewezen. Kortom het moet mogelijk zijn als de honden ingeschreven staan bij een stamboek dat voldoet aan de FCI eisen voor een stamboekinschrijving dienen deze honden met niet-FCI stambomen ingeschreven te kunnen worden in de FCI stamboeken.

– De FCI moedigt de landelijke kennel clubs aan om in strijd te handelen met het kartelrecht oftewel de wet te overtreden! Kortom bestuurders van de FCI en aangesloten kennel clubs worden hierdoor zelf ook strafbaar. Zeker na dit vonnis.

– Het verenigingsrecht waarin loyaliteitsplicht jegens de FCI en landelijke FCI kennelclubs is opgenomen is nietig omdat het strijdig is met de antikartelwet. Hierop kunnen de FCI en de aangesloten Kennel Clubs dus geen aanspraak meer op maken bij geschillen in deze.

Kortom hoe je het ook wendt of keert de FCI stamboeken moeten stambomen uit niet FCI stamboeken die aan dezelfde eisen voldoen als de FCI stambomen inschrijven.

De monopolie-positie van de FCI wordt hiermee doorbroken.

De ruimte ontstaat voor nieuwe concurrerende stamboekverenigingen met eigen regels.


Edwin Meyer Viol

De uitspraak uit Duitsland is een game-changer;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.