This post is also available in: English (Engels)

16 AUGUSTUS 2021

Het begint erop te lijken dat de FCI en de aangesloten kennelclubs veelplegers zijn in het overtreden van de Europese antikartelwetgeving. De FCI met in haar gevolg de Mexicaanse kennelclub, de Spaanse kennelclub en de Duitse Kennel Club zijn 4 keer achtereen schuldig bevonden aan overtreding van de Europese antikartelwetgeving.  Normaal is drie keer scheepsrecht echter bij de FCI is het veelvuldig overtreden van de antikartelwetgeving blijkbaar noodzakelijk en dus doel om als monopolist in het zadel te blijven waardoor de eventueel privileges,  vriendendiensten en al dan niet het geldelijk gewin gehandhaafd kunnen blijven.  Men zou op de gedachte kunnen komen dat dit monopolistische optreden tot doel is verheven waardoor een interessante situatie zou kunnen ontstaan.  

De FCI zetelt in België, een land waarin het verenigingsrecht de mogelijkheid biedt verenigingen nietig te verklaren als hun doel in strijd is met de wet. Dit recidive optreden wijst hier op.  Ook het Duitse gerecht te Düsseldorf heeft al geëist dat de FCI haar statuten dient te wijzigen op straffe van hoge boetes.  De vraag zou kunnen opkomen wanneer de Belgische officier van justitie in actie gaat komen om de in België zetelende FCI en haar bestuurders ter verantwoording te roepen als ook hun statuten en huishoudelijk reglement eens serieus door te lichten op strijdigheden met de Europese antikartel wetgeving.  Door de rechters zijn al twee belangrijke overtredingen aan het licht gekomen waarvoor de FCI beboet is. 

1 – De keurmeesters van bij de FCI aangesloten verenigingen moeten ook kunnen keuren bij niet bij de FCI aangesloten verenigingen. (Mexico en Spanje)

2 – Rashonden die voldoen aan de richtlijnen van de FCI echter niet bij de FCI ingeschreven staan maar bij andere stamboeken dienen toch geaccepteerd te worden door de FCI. (Duitsland)

Gezien het feit dat de FCI nu vier zaken heeft verloren alsook dus vier maal de wet heeft overtreden kan men zich af vragen of deze recidivist niet eens serieus doorgelicht moet worden.  Immers er zijn nog vele regels in de FCI statuten en reglementen als ook landelijke kennel clubs  die in strijd zijn met de Belgische c.q. Europese mededingingswet. Voordeel hierbij is dat deze zaak nu eens publiekrechtelijk opgepakt wordt waardoor niet de rasclubs het geld van de fokkers, hun leden, aan moet spreken voor de rechtszaak maar de staat een publiek rechtelijke vervolging in stelt naar de FCI en haar bestuursleden.

Vraag is dan of de FCI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering haar cliënten dekt als zij bewezen veelplegers zijn die keer op keer schuldig worden bevonden aan het overtreden van dezelfde wet en desondanks bewust de volgende zaak aan gaan en gewoonweg weer verliezen, en dat met het geld van de fokkers.

Edwin Meyer Viol

Zie ook ‘hoogste autoriteit in de kynologische wereld’ als samenvatting op het artikel  ‘Supreme Authority of the Canine World’ door Jim Engel. Met beschrijving Mexicaanse en Spaanse zaak  FCI

Door Ras en Recht worden de twee daarop volgende uitspraken betreffende de antikartelwet beschreven in het artikel  ‘Raad van Beheer ook in strijd met anti-kartelwet’/ ‘Kennelclubs in violation of anti-trust law’.

De FCI als veelpleger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.