This post is also available in: English (Engels)

8 augustus 2021

In het persbericht ‘Bittere nederlaag voor VDH/FCI’ dat de Duitse Schäfer Verein (SV) uit liet gaan naar aanleiding van de veroordeling van de FCI en VDH,  was ook een mening opgenomen over het functioneren van de Duitse kennelclub VDH;

citaat uit:  Pressemitteilung Weltunion der Schäferhund-Vereine (WUSV):

 ‘ Vrije concurrentie, transparantie, en consumentenbescherming spelen geen of slechts een kleine rol in de geïnstitutionaliseerde rashondenfokkerij. De consument (puppy koper) is overgeleverd aan de dominante kynologische instellingen die een egocentrische houding hebben en een zelfgenoegzaamheid waarvan de tijd voorbij is door het gebrek aan geloofwaardigheid. Men kan zich  niet aan de indruk onttrekken dat deze in zichzelf gekeerde focus meer gericht is op de bescherming van privileges, verworven in tientallen jaren, dan met transparantie en kynologische doelstellingen.

De antikartelwet zal het mogelijk maken dat ook de Raad van Beheer serieuze concurrentie gaat ondervinden van andere stamboekorganisaties waarbij het stamboek losgekoppeld is van de andere activiteiten als de hondenshows. Dit vraagt om een serieuze heroriëntatie die het zich niet kan permitteren doorkruist te worden door interne besognes.

Vooral na het gebeuren in de afgelopen tijd kan men zich af vragen wat er in de Emmalaan aan de hand is?  Hoe bereid men zich voor op de uitdagingen van deze tijd? Een bestuurslid waarvan de taken zijn ontnomen omdat hij een medewerker bekritiseerde op haar werkprestaties?  Men kan hier serieus van schrikken omdat het eigenlijk een taak is van de directeur dit op te lossen.  Het is de directeur echter gelukt zijn taken op het bordje van bestuursleden te leggen die eigenlijk door hemzelf zouden moeten worden opgepakt. Hoe zou het mogelijk zijn dat deze directeur taken maar ook verantwoordelijkheden kan afschuiven naar boven en beneden alsook naar buiten en naar de vorige besturen? Een directeur die bekend staat om zijn eigen ‘waarheden’ en de brachycefale rashonden publiekelijk opgeofferd heeft op een keurmeesters diner.  Als dan ook nog eens verschillende malen intern gemeld wordt dat het bestuursbureau niet naar behoren functioneert en niet goed door de directeur aangestuurd wordt dan zou de vraag kunnen rijzen of de verantwoordelijkheid van de falende medewerkster niet bij een bestuurslid maar bij de directeur gezocht zou moeten worden.  

Zou het misschien een teken kunnen zijn dat juist het bestuurslid met ‘keurmeesters zaken’ in zijn portefeuille het moest ontgelden? Is de directeur niet ook ‘keurmeester’ die het bij het vorige bestuur gedaan heeft gekregen de besluiten betreffende het keurmeesters gebeuren naar zich toe te trekken en heeft het huidige bestuur(slid) dit niet ongedaan gemaakt? Een merkwaardige coïncidentie die om wat meer onderzoek vraagt?

Misschien is het bestuurslid niet de kern van het probleem maar de directeur.  Vooral zijn afwezigheid in de aansturing van het bestuursbureau als hij bijvoorbeeld aan het keuren is in 70 landen?  En zelfs van het open trekken van een blik vacatures kan men geen oplossing verwachten als de organisatie niet op orde is.  Vooraf dient eerst een helder plan gemaakt te worden om de problemen het hoofd te bieden.

Want dit bestuur van de Raad van Beheer moet zijn eenheid bewaren en zich door niemand uit elkaar laten spelen. Want één ding moet duidelijk zijn en dat is dat de problemen die op de rashondenwereld en met name de Raad van Beheer de komende tijd af komen niet oplosbaar zijn met ‘vrienden-diensten’ van een directeur binnen en buiten Nederland. Om de problemen te lijf te kunnen gaan is een eensgezind bestuur noodzakelijk en een goed functionerend bestuursbureau met het belang van fokkers en rashonden hoog in het vaandel, open en communicatief met een meerwaarde voor de fokkers.

Want met het extra blik medewerkers kan men de kosten niet meer betalen als concurrerende  stamboomverenigingen voor de helft van de prijzen hun stambomen aan de man gaan brengen. Stambomen die de raad van Beheer en de FCI dienen te accepteren. De kwalitatieve meerwaarde die de Raad van Beheer dan zal moeten bieden zal moeten voorkomen dat de stamboekinschrijvingen bij de Raad van Beheer zullen opdrogen.

Stichting Ras en Recht

Edwin Meyer Viol

Tumult op de Emmalaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.