This post is also available in: English (Engels)

Over de koers van de Raad van Beheer

Wat kunnen we verwachten van dit bestuur van de Raad van Beheer? Het eerste vege teken was de naamsverandering van:

Raad van Beheer, voor de rashond

Naar:

Raad van Beheer, houden van honden.

Deze naamsverandering maakt een koerswijziging zichtbaar. Het geplande nieuwe verdienmodel van de Raad van Beheer is er in terug te vinden. En dit tegelijkertijd het geld incasserend van de rashondenfokkers. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor deze koerswijziging en de communicatie hierover naar de leden en de fokkers. Immers het bestuur heeft eigenlijk de goedkeuring van de leden nodig. De grote vraag is wanneer deze nochtans ingrijpende koerswijziging is doorgesproken met rasverenigingen en rashondenfokkers?  Na talloze ‘kapingen’ van rasverenigingen door kruisingfokkers is het nu zelfs zo ver dat een bestuurslid van de Raad van Beheer de rasclub begeleid naar een bestuur bestaande uit kruisingfokkers.

Belangrijke mede organisatoren van dit beleid blijken de directeur en dierenarts te zijn die aan de ene kant Nederland in het buitenland representeren met kruisingen en mislukte rashonden en in het binnenland Nederlands beste fokker – winnaar van meer dan 300 best in show prijzen waaronder de ‘Oscar’ van best in show namelijk die van de Westminster Dog Show te New York-  het advies geven dat ze op haar Affenpinschers maar een Spaniël moet zetten want de ‘langere neus moet er op’. Bij de KLM zou zo’n soort opmerking richting klant alleen al tot ontslag op staande voet hebben geleid.

Het buitenland begrijpt niet wat er in Nederland aan de hand is en waarom de Kennelclub zo om gaat met haar fokkers en keurmeesters. Dat nu de keurmeesters van kortsnuiten bij hondenshows pas na betaling van de inschrijvingen zo laat mogelijk bekend worden gemaakt is de truc om vele afmeldingen wegens de ‘verkeerde’ kortsnuitkeurmeester te voorkomen. Ook hier ontbreekt iedere sensibiliteit.

Echter over de koers willen ze zich niet duidelijk uitspreken in de hoop dat hun probleem opgelost wordt door ‘kicking the can’.

Een bestuurslid twijfelt over wat hij moet antwoorden als de keurmeesters vragen van de Raad zich uit te spreken vóór de FCI rasstandaarden. De uitspraak wordt door het bestuurslid vermeden. Dit zegt eigenlijk al genoeg.

Het merkwaardige is dat ze al veel aan de gezondheid van de rashond hadden kunnen doen door te eisen dat de keurmeesters zich juist houden aan de FCI rasstandaarden. Vraag is of ze bij de Raad van Beheer niet weten dat de ruime open neusgaten in de rasstandaard van bijvoorbeeld de Griffon (lit. 6)  als ook de Franse Bulldog (lit. 7) staan omschreven. Hier kunnen ze al – zonder af te wijken van de FCI rasstandaard- een grote slag slaan. Immers het BOAS team van de universiteit van Cambridge heeft berekend dat BOAS al voor 32% veroorzaakt wordt door gesloten neusgaten (lit 3). De snuitlengte/CFR echter -als ze hun wetenschappelijke literatuur een beetje op orde hebben (zie lijst onder) – heeft amper invloed. Kortom ze moeten bij de Raad van Beheer niet de weg van de handhavingscriteria op maar die van het BOAS team van Cambridge, willen ze de gezondheid van de kortsnuit rashonden verbeteren.

De belofte van het terug krijgen van stambomen.

Dat de Raad van Beheer nu in gesprek is met de rasverenigingen om de stambomen terug te krijgen is enkel en alleen te danken aan de rasverenigingen en hun ultimatumbrief van juni jl.. Dit heeft toch iets los gemaakt,  al is het waarschijnlijk alleen al om hun fout recht te zetten de afgifte van stambomen in te trekken voor kortsnuithonden. Dit tevens om hun misleidingen richting FCI te verdoezelen en zo snel mogelijk dit probleem weg te werken voordat de FCI er achter komt. In principe geven ze slechts iets terug dat ze nooit hadden mogen afnemen. Waarschijnlijk zullen ze ook nog naar buiten proberen te brengen dat het hun verdienste was en de rasverenigingen bedanken voor hun medewerking. Dit als de Raad van Beheer dit gehele plan om convenanten te ruilen tegen stambomen niet op een slinkse manier alsnog voortijdig torpedeert uit angst voor de reacties van de Fairdog partners..

Andere partners in Fairdog (lit. 8) nemen het roer bij de Raad van Beheer over.

Doordat dit bestuur geen duidelijke richting kiest en daarmee zwak over komt moeten we kijken naar de richting die de andere partners van Fairdog, (een programma voor de verbetering van honden in het algemeen) voor de rashonden hebben uitgestippeld. Immers de Raad van Beheer is een speelbal geworden van de andere partners in het Fairdogprogramma nadat ze het vertrouwen hebben verspeelt met Fairfok. Die partijen hebben wel duidelijk op hun netvlies wat de toekomst van de rashond is en dit reeds duidelijk naar de buitenwereld gecommuniceerd. Als de andere (niet kortsnuit) rasverenigingen denken de dans te ontspringen dan zullen ze van een koude kermis thuis komen want dit bestuur van de Raad van Beheer heeft het paard van Troje binnen gehaald.  Immers in de ‘handhavingscriteria van de kortsnuiten’ (lit. 5) staat op pagina 4 het volgende:

 ‘De uitkomst van dit project zal derhalve een belangrijke opmaat vormen naar de verdere uitbouw van handhavingscriteria voor het fokken met honden (en andere dieren) ten aanzien van een groter aantal gezondheids- en welzijnsrisico’s’

Vervolgens kijkt men naar de publicatie ‘huisdieren fokken – ‘wat mag wel en wat niet’- van de NVWA van het ministerie LNV (lit. 4).  Hierop staat de lijst van de rashonden waar handhavingscriteria voor zouden kunnen worden ontwikkeld:

 • Erfelijke epilepsie
  • Hypofysaire dwerggroei
  • Hartaandoeningen
  • Heup- en elleboogdysplasie
  • Oogaandoeningen
  • Overmatige agressie of angst
  • Afwijkingen aan de wervelkolom

Vervolgens:

 • Zeer korte poten
  • Lange rug
  • Overdreven veel haar
  • Heel veel huidrimpels
  • Extreem klein gefokte dieren met eventueel kleine schedels.

De geplande oplossing:

Kijken we naar de laatste dia van de presentatie die in april 2019 werd gegeven naar aanleiding van de invoering van de handhavingscriteria ‘Ban op Bambino, BOAS en Bos’ door Marjan van Hagen van Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht (lit. 9)  dan zien we de oplossing voor inteelt en erfelijke aandoeningen onder het logo van de FCI geschoven:

‘outcross’ met een uitroepteken. (kruising)

Dit verklaart tevens de weg van Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht om bij de kortsnuiten met de CFR (craniofacial ratio/relatieve neuslengte) te beginnen. Dit ‘eenvoudig’ te meten uiterlijke kenmerk dat goed zichtbaar is kan bij de eerste lading rassen 0,3<CFR alleen serieus opgelost worden door te kruisen. Als dit gelukt is begint men met de rashonden met 0,3 < CFR < 0,5. Immers in de handhavingscriteria staat duidelijk bij de oranje tekst in de matrix van de criteria het woord

 ‘voorlopig’  

hetgeen wil zeggen dat binnen enkele jaren de grens van het fokverbod van 0,3 naar 0,5 verschoven wordt. De keuze van de CFR was wel doordacht en heeft minder of niet te maken met de gezondheid van kortsnuit rashonden maar met de verplichting te kruisen om binnen één generatie een langere neus te krijgen. Echter de wetenschappelijke werkelijkheid is dat het BOAS team van Cambridge (lit. 3)  de CFR van Packer et al (2015) (lit. 2) al in 2017 heeft vervangen door open neusgaten, nekomtrek en overgewicht en nu op zoek is naar de laatste schakel namelijk het gen dat de soft palate, het zachte gehemelte, veroorzaakt.

De kruisingfokkers en liefhebbers van kruisingen zouden de studie van Wageningen ‘Limits to genetic rescue by outcross in pedigree dogs’ (Grenzen aan genetische redding door kruisingen bij rashonden) van Windig en Doekes (lit. 1) 2018) eens kunnen bestuderen en de beperkingen van het kruisen bekijken voordat ze hier serieus aan beginnen. Dit werpt misschien een genuanceerder licht op de kruising.  

En hoe nu verder?

Nadat dit bestuur van de Raad van Beheer keer op keer de rug toe keert naar de fokkers van rashonden moeten de leden van de Raad van Beheer zich serieus af vragen of ze een strijd willen blijven voeren tegen hun eigen belangenvereniging of dat ze een bestuur willen dat staat voor de rashonden en een infrastructuur levert voor de gezonde rashond en dat goed en open communiceert naar haar leden, de fokkers alsook naar de buitenwereld. De leden van de Raad van Beheer hebben hier het laatste woord over.

De er op volgende vraag aan alle rasverenigingen wereldwijd en de FCI is om het aanvechten van de CFR te steunen en hiermee een halt toe te roepen aan het begin van de kaalslag onder de rashonden. Niet alleen voor Nederland maar voor alle landen die blind en zonder eigen onderzoek deze weg willen volgen, de weg van de schrijvers van de handhavingscriteria voor kortsnuiten namelijk een van het geleidelijk in te voeren verbod op het fokken van rashonden. (voor donaties www.rasenrecht.nl ).

Stichting Ras en Recht

13 augustus 2020

Gebruikte stukken :

lit 1

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jbg.12330

lit 2 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0137496#:~:text=Our%20results%20show%20that%20breeding,at%20increased%20risk%20%5B11%5D.

lit. 3

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0181928

lit. 4

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/honden-en-katten/huisdieren-fokken

lit. 5

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/18/fokken-met-kortsnuitige-honden

lit. 6

https://keurmeesters.nl/compacte_standaarden/fci09/9.3_Griffon_Bel_Brab_Brux.pdf

lit. 7

https://www.hbc-fransebulldog.nl/het-ras.html

lit. 8

https://www.houdenvanhonden.nl/contentassets/574135fc5a364b4fba01a74adc91136f/fairdog_rapport2020.pdf

lit. 9

https://www.sibaritas.nl/wp-content/uploads/2019/06/4.-Marjan-AE-van-Hagen-Ban-op-BambinoBOAS-en-BOS.pdf

Tijd voor keuzes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.