This post is also available in: English (Engels)

Commedia, de Raad van Beheer en kruisingen

De Werkgroep Fokkerij & Gezondheid van de Raad van Beheer heeft op 21 mei 2018 een symposium georganiseerd waarop de verbreding van de genenpoel door het aankeuren van look-a-likes en kruisingen werd gepresenteerd.  Wederom werd de Griffon (met het mislukte Graussieproject.) als onderwerp van kruisiging als voorbeeld aangehaald.

Commedia, de Mopshondenvereniging – die toendertijd door een kruisingsvriendelijk bestuur was overgenomen-  heeft de Raad van Beheer in september 2018 verzocht het stamboek voor Mopshonden te openen ten behoeve van het opnemen van look-a-likes.’ Het plan van aanpak om kruisingsmogelijkheden te onderzoeken en look-a-likes aan te keuren moest verder ingevuld worden samen met de Raad van Beheer. De Raad van beheer stond ‘buitengewoon positief’  tegenover het kruisingsinitiatief.’  Aldus Commedia

Ook is binnen Commedia geschreven:

‘Kern van de zaak is dat we een algeheel verbod op korte termijn op de fok en verkoop van extreem kortsnuitige honden moeten voorkomen. De lobby in Den Haag om een aantal rassen (waaronder de Mops) te verbieden, is sterk.’ 

Uit een post van 18 augustus 2018 op facebook van Marco Kraaijeveld ondertekend door Arjan Sterk  blijkt dat het bestuur van Commedia zich in alle bochten had gegooid om via intensief overleg met zowat alle betrokken partijen duidelijkheid te krijgen over  het voortbestaan van de Mopshond en een algeheel fokverbod voor de Mopshond te voorkomen.

Uit een verslag van Commedia blijkt ook dat de Minister informeel de regie over het proces van verbetering van de gezondheid (en ademhaling in het bijzonder) over wil laten aan de Raad van Beheer.  (2-november-2018).  En dit in het kader van het Fairfokplan. Uiteraard moest de raad van beheer dan met een overtuigend en uitgewerkt beleid komen. 

De raad van beheer heeft -voor zover ons bekend- geen overtuigend en uitgewerkt beleid op het bureau van de minister neergelegd  tussen november 2018 en de presentatie van de handhavingscriteria in 2019.  

Na de bekendmaking van de handhavingscriteria voor kortsnuitigen heeft Commedia zich nog vol ingezet voor haar kruisingsproject met Mopsen. Het mocht echter niet meer baten.  In mei 2019 was het vertrouwen bij de fokkers verdwenen. Dit ondanks een laatste poging van M.v.B. die via haar advocaat Rachid Tamourt van Verdonk advocaten met een schrijven op 28 mei de indieners van de ‘motie van wantrouwen’ over te halen door te stellen dat geen enkele regelgeving zou worden overtreden met proef kruising nestjes. Zij stelt dat in een overleg tussen de Raad van Beheer en het bestuur van Commedia op 24 september 2018 de Raad van Beheer heeft aangegeven de stamboeken te zullen openen om aan keuringen van look-a-likes mogelijk te maken. ‘Kruisingen echter dienden in eigen beheer van Commedia te geschieden. Dit aangezien de Raad van Beheer dit moeilijk kan doen omdat het land van oorsprong moeilijk kan gaan doen als zoiets volgens officiële wegen gebeurd.’ Aldus de brief van de advocaat.

Deze dubbele houding van aan de ene kant kruisingen te stimuleren en aan de andere kant zelf niet verder mee te kunnen werken aan kruisingen met als argument het eigen lijfsbehoud, roept veel vraagtekens op.

We moeten constateren dat de bestuurders van Commedia wel de noodzaak van ingrijpen hadden onderkend echter een weg hadden gekozen die voor de rashondenfokkers onbegaanbaar was. De kruisingfokkers hebben dan ook hun eigen weg gekozen met een club buiten de georganiseerde kynologie. Dat ver weg van handhavingscriteria, gezondheidstesten en regelgeving. Het nieuwe bestuur van rashondenvereniging Commedia heeft afscheid genomen van kruisingen met de Mopshond.

Het paard van Troje

De Raad van Beheer daarentegen heeft de ernst van de situatie niet onderkend en de uitnodiging van de minister in de wind geslagen door géén concreet plan van aanpak te presenteren.

‘Minister Carola Schouten heeft gelijktijdig met de aanbieding van de Fairfok-voortgangsrapportage een ‘Welzijnsbrief hondenfokkerij’ gestuurd aan de Tweede Kamer, met daarin een aantal maatregelen. Deze zijn toegespitst op de honden met een korte snuit. De Raad van Beheer is niet betrokken geweest bij de totstandkoming en kwam 22 maart  (na de bekendmaking van de handhavingscriteria) met een schriftelijke reactie’.

(uit:  Raadar nummer 4 maart 2019).

We hebben al eerder moeten constateren dat de raad van beheer 2 uitnodigingen van het ministerie om mee te praten over de handhavingscriteria op 31 mei 2018 en 12 december 2019  in de wind had geslagen  (zie ook Raad van Beheer Exposed).  Zij konden dus met recht in Raadar stellen dat zij niet betrokken waren geweest bij de totstandkoming van de handhavingscriteria. De vraag is dus gerechtvaardigd te stellen of het bestuur van de Raad van Beheer zich al had neergelegd bij de inhoud van de toen nog te verschijnen handhavingscriteria en de 12 kortsnuitige rassen reeds had afgeschreven.

Deze laatste gedachte wordt sterk gevoed door een uitspraak van de directeur van de RvB globaal 1,5 jaar terug op een diner van keurmeesters waarin hij publiekelijk stelde dat hij bereid is de 12 kort-snuitige rassen op te offeren om rust te creëren onder de andere rassen.  Het schaamrood moet veel keurmeesters op hun kaken hebben gestaan dit aan te moeten horen van de directeur van de Raad van Beheer, zelf ook nog keurmeester van kortsnuitigen.

In feite echter heeft de RvB met haar houding het paard van Troje binnen gehaald. In eerste aanleg gaan de handhavingscriteria niet over 12 maar minstens 24 kortsnuitige rassen. Echter in de handhavingscriteria voor kortsnuiten kunnen we bij de inleiding al terug vinden dat deze criteria de eerste zijn in een lange rij.  Vervolgens kunnen we in de publicatie  ‘huisdieren fokken – wat mag wel en wat niet?’ van de NVWA van het ministerie LNV de lijst van rashonden vinden waar handhavingscriteria voor zouden kunnen worden ontwikkeld:

 • Erfelijke epilepsie
 • Hypofysaire dwerggroei
 • Hartaandoeningen
 • Heup en elleboogdysplasie,
 • Oogaandoeningen
 • Overmatige agressie of angst
 • Afwijkingen aan de wervelkolom.

Vervolgens:

 • Zeer korte poten
 • Lange rug
 • Overdreven veel haar
 • Heel veel huidrimpels
 • Extreem klein gefokte dieren. Met eventueel kleine schedels.

Indien uw ras hier niet onder terug te vinden is bestaat nog altijd de mogelijkheid dat uw ras meegenomen is als ‘collateral damage’ (bijkomende schade).  Immers de handhavingscriteria moeten eenvoudig te hanteren zijn. Dit duldt geen diepgaand en kostbaar onderzoek door de NVWA om aan te tonen of de hond wel of niet voldoet.  De minister zoekt naar aanwijsbare groepen die net zoals met de snuitlengte eenvoudig te onderscheiden zijn. Het lijkt min of meer op het profileren waar de Nederlandse overheid zich op dit moment wel vaker schuldig aan maakt.

Vraag is of de rashondenverenigingen -ook de niet kortsnuitige-  nu langzaam aan wakker worden en nog met de huidige leiding van de RvB verder willen of voor een team zullen gaan dat niet de verantwoordelijkheid voor de gezonde rashond over de schutting van de fokkers gooit als het te heet onder de voeten wordt en het te veel werk kost om er voor te zorgen dat de Raad van Beheer aan de wieg komt te staan van een goede infrastructuur. Een verantwoorde infrastructuur  ten behoeve van gezond te fokken rashonden. Een infrastructuur waar inmiddels in andere landen om ons heen serieus aan wordt gewerkt. Of  kiest men er voor in alle apathie samen met de huidige bestuurders af te wachten tot wanneer hun ras aan de beurt is.

Ook de Nederlandse keurmeesters die wel of niet op dit diner aanwezig waren moeten zich af vragen of ze nog willen keuren volgens de FCI standaard of dat ze zelf met keurmeester Doedijns voorop regels moeten gaan bedenken om kruisingen te gaan beoordelen.

Kortom het woord is nu aan de rashondenverenigingen en keurmeesters.

Stichting Ras en Recht

Ir. E. Meyer Viol

19 juni 2020

Dutch Kennelclub exposed 4.0 Commedia, de Raad van Beheer en kruisingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.