This post is also available in: English (Engels)

Op 24 mei 2020 is een artikel in de LOS ANGELES TIMES geplaatst over Animalshope & Wellness , een Amerikaanse activistische dierenrechtenorganisatie van Marc Ching die nu onder ‘federal investigation’ staat en onder andere gelinkt wordt aan financiële malversaties en dierenmishandeling. Het blijkt dat de Noorse Kennelclub en de Raad van Beheer sponsoren waren van deze criminele organisatie.

Om sponsoren over te halen zijn organisatie te steunen blijkt de dierenrechtenactivist zelf het  mishandelen, martelen en in brand steken van honden in scene te hebben gezet om dit te kunnen filmen. Dit om op de emotie die dieren oproepen geld op te kunnen halen.  

In de Los Angeles Times staat ‘Marthen Wondang, a butcher at the Tomohon market, said Ching in 2016 bought four dogs at an inflated price and asked that they be killed in particular ways, including torching one alive, while he recorded video (Ronny Adolof Buo/ fot The Times)’. 

( Vertaald: Marthen Wondang, een slager op de Tomohon markt, zei dat Ching in 2016 vier honden kocht voor een aanzienlijk te hoge prijs en vroeg of ze op bepaalde manieren gedood konden worden, waaronder het levend in brand steken van een hond, dit terwijl hij een video opnam.)

Naast financiële malversaties met sponsorgeld voor eigen gewin wordt zijn bewering 1000 mishandelde honden China uit te hebben gekregen aan de kaak gesteld en als ‘fake news’ weggezet.  Dit om onder andere de World Dogsshow in China (2019) vanwege aziatische dierenmishandeling te boycotten.  De activist had voordat hij ‘Animals hope’ op richtte reeds ongeveer 10 jaar in de gevangenis gezeten voor kidnapping en aanranding met een dodelijk wapen.

Sleutelfiguur in dit netwerk voor Nederland blijkt de activiste M.v.B. te zijn.  Op 23 juni 2016 schrijft zij via de Noorse Kennelclub ’thrilled’ te zijn te zien dat de Noorse kennelclub het voorbeeld van de Raad van Beheer volgt $ 5.500 te doneren aan Marc Chings organisatie.  M.v.B bleek met Marc Ching goed bevriend te zijn alsook met de directeur van de Noorse kennelclub Trine Hage.  In Noorwegen heeft men enige tijd later de werkelijke intenties van haar directeur onderkend. Het ging niet alleen over het verzet tegen de World Dogshow  en de dierenmishandeling in China maar ook over het invoeren van kruisingen.  Bestuursleden van de Noorse kennelclub en rasclubs hebben de toenmalige directeur van de Noorse kennelclub de wacht aangezegd. De directeur van de Noorse Kennelclub heeft het veld moeten ruimen.

Dit terwijl de Nederlandse activiste M.v.B. nog steeds volop actief is in de Nederlandse rashondenwereld en haar werk onverminderd voort kan zetten.  Opmerkelijk is o.a. haar ‘Graussie project’, een kruisingsproject waarvoor de Raad van Beheer haar in Raadar en Fairfok platform bood en dat nog steeds op de officiële site van de Raad van Beheer terug te vinden is. Een kruisingsproject tussen een Griffon en een Australische Terrier die door een ‘oeps’ kruising het levenslicht heeft gezien. Na deze kruising werd het geheel overgoten met een wetenschappelijk sausje dat door de Australische Griffonrasclub wetenschappelijk met de grond gelijk werd gemaakt. Echter de directeur van Raad van Beheer R.D. wacht nog steeds op de officiële resultaten van deze kruisingsproef van Griffonya.  De resultaten die nooit zullen verschijnen omdat Griffonya, de rashondenclub van de Griffons onlangs met de stille trom is verdwenen. De rashondenclub werd  zonder het vereiste ledenaantal, notulen en ledenvergaderingen door M.v.B. jaren gebruikt als vehicle om verschillende posities binnen de Raad van Beheer te kunnen bezetten.

Ook heeft deze activiste tal van rasclubs geïnfecteerd met het kruisingsvirus via de positie van secretaris binnen de besturen, een sleutelpositie die de informatiestromen binnen de rasverenigingen kan sturen. Gevolg is het propageren van wilde kruisingen die moeten gaan leiden tot de vernietiging van de rashond.  Kruisingen zonder een legitieme achterliggende gedachte om de gezondheid van de rashond te verbeteren door een gestructureerd en goedgekeurd programma de rashonden te verbeteren maar wilde kruisingen om de rashond gewoonweg te elimineren.

Inmiddels is de naamswijziging van’ Raad van Beheer voor de rashond’ gewijzigd in ‘Raad van beheer Houden van Honden’. Het voorsorteren is duidelijk een voorteken voor een gewijzigde koers met meer afstand tot de rashond.

De vraag die echter gesteld dient te worden is waarom de directeur van de Raad van Beheer R.D. het geld van rashondenfokkers gebruikt om anti-rashonden activisten en een crimineel die juist uit de gevangenis kwam te ondersteunen. Deze houding zet ook grote vraagtekens bij de door de Raad van Beheer afgezegde gesprekken over de handhavingscriteria voor kortsnuitigen waardoor de minister een fokverbod voor kortsnuitigen heeft afgekondigd.

(zie ook raad van beheer exposed ( www.rasenrecht.nl )

Edwin Meyer Viol

Stichting Ras en Recht

Het artikel in de Los Angeles Times (24 mei 2020):

https://www.latimes.com/california/story/2020-05-24/animal-cruelty-abuse-marc-ching-dog-meat

Het artikel in CityWatch (8 juni 2020)

https://www.citywatchla.com/index.php/cw/animal-watch/19889-marc-ching-another-dog-rescuer-la-animal-activist-under-federal-investigation

Raad van Beheer -voor de rashond- sponsert criminele dierenrechtenactivist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.